OHO ikasketen behin betiko onarpena ematen da. (8 gela = 320 ikasle).